[postlink]http://beat-karaoke-online.blogspot.com/2012/01/yeu-thuong-anh-mat-noo-phuoc-thinh.html[/postlink]http://www.youtube.com/watch?v=tMYGZ-HSA0U
[starttext]
Bạn thích bài này!  Download file gốc dưới đây:   
 DOWNLOAD KARAOKE VIDEO  hoặc lựa chọn  DOWNLOAD BEAT
[endtext]

Yêu thương đánh mất - Noo Phước Thịnh


[postlink]http://beat-karaoke-online.blogspot.com/2012/01/yeu-lam-anh-minh-hang.html[/postlink]http://www.youtube.com/watch?v=vO-IUEdgSfg
[starttext]
Bạn thích bài này!  Download file gốc dưới đây:   
 DOWNLOAD KARAOKE VIDEO  hoặc lựa chọn  DOWNLOAD BEAT
[endtext]

Yêu lầm anh - Minh Hằng


[postlink]http://beat-karaoke-online.blogspot.com/2012/01/yeu-la-au-noo-phuoc-thinh.html[/postlink]http://www.youtube.com/watch?v=c6mwvJiup-I
[starttext]
Bạn thích bài này!  Download file gốc dưới đây:   
 DOWNLOAD KARAOKE VIDEO  hoặc lựa chọn  DOWNLOAD BEAT
[endtext]

Yêu là đau - Noo Phước Thịnh


[postlink]http://beat-karaoke-online.blogspot.com/2012/01/yeu-co-ban-than-bang-cuong.html[/postlink]http://www.youtube.com/watch?v=b8whVlwhpOw
[starttext]
Bạn thích bài này!  Download file gốc dưới đây:   
 DOWNLOAD KARAOKE VIDEO  hoặc lựa chọn  DOWNLOAD BEAT
[endtext]

Yêu cô bạn thân - Bằng Cường


[postlink]http://beat-karaoke-online.blogspot.com/2012/01/tau-thich-mi-lil-pig.html[/postlink]http://www.youtube.com/watch?v=HBmBaq3VR2U
[starttext]
Bạn thích bài này!  Download file gốc dưới đây:   
 DOWNLOAD KARAOKE VIDEO  hoặc lựa chọn  DOWNLOAD BEAT
[endtext]

Tau thích mi - Lil pig


[postlink]http://beat-karaoke-online.blogspot.com/2012/01/tan-trong-hu-vo-phuong-anh.html[/postlink]http://www.youtube.com/watch?v=gPRuTXeG_PM
[starttext]
Bạn thích bài này!  Download file gốc dưới đây:   
 DOWNLOAD KARAOKE VIDEO  hoặc lựa chọn  DOWNLOAD BEAT
[endtext]

Tan trong hư vô - Phương Anh


[postlink]http://beat-karaoke-online.blogspot.com/2012/01/tan-bien-m4u-nguyen-hai-phong.html[/postlink]http://www.youtube.com/watch?v=i5vbK4wmrG0
[starttext]
Bạn thích bài này!  Download file gốc dưới đây:   
 DOWNLOAD KARAOKE VIDEO  hoặc lựa chọn  DOWNLOAD BEAT
[endtext]

Tan biến - M4U & Nguyễn Hải Phong


[postlink]http://beat-karaoke-online.blogspot.com/2012/01/tan-bao-giac-mo-men.html[/postlink]http://www.youtube.com/watch?v=w6xaF7YXTVo
[starttext]
Bạn thích bài này!  Download file gốc dưới đây:   
 DOWNLOAD KARAOKE VIDEO  hoặc lựa chọn  DOWNLOAD BEAT
[endtext]

Tan bao giấc mơ - The Men


[postlink]http://beat-karaoke-online.blogspot.com/2012/01/nhac-lai-trong-noi-nho-thanh-tam.html[/postlink]http://www.youtube.com/watch?v=bgCS4_1pKHU
[starttext]
Bạn thích bài này!  Download file gốc dưới đây:   
 DOWNLOAD KARAOKE VIDEO  hoặc lựa chọn  DOWNLOAD BEAT
[endtext]

Nhắc lại trong nỗi nhớ - Thanh Tâm


[postlink]http://beat-karaoke-online.blogspot.com/2012/01/nguoi-ve-noi-au-khac-viet.html[/postlink]http://www.youtube.com/watch?v=x6r992vXkgg
[starttext]
Bạn thích bài này!  Download file gốc dưới đây:   
 DOWNLOAD KARAOKE VIDEO  hoặc lựa chọn  DOWNLOAD BEAT
[endtext]

Người về nơi đâu - Khắc Việt


[postlink]http://beat-karaoke-online.blogspot.com/2012/01/nguoi-tinh-men.html[/postlink]http://www.youtube.com/watch?v=s_08nbtR49o
[starttext]
Bạn thích bài này!  Download file gốc dưới đây:   
 DOWNLOAD KARAOKE VIDEO  hoặc lựa chọn  DOWNLOAD BEAT
[endtext]

Người tình - The Men


[postlink]http://beat-karaoke-online.blogspot.com/2012/01/nguoi-me-trong-tri-tuong-tuong-huynh.html[/postlink]http://www.youtube.com/watch?v=UefXmZgmlJM
[starttext]
Bạn thích bài này!  Download file gốc dưới đây:   
 DOWNLOAD KARAOKE VIDEO  hoặc lựa chọn  DOWNLOAD BEAT
[endtext]

Người mẹ trong trí tưởng tượng - Huỳnh Nhã Lâm


[postlink]http://beat-karaoke-online.blogspot.com/2012/01/hon-ca-mot-tinh-yeu-men.html[/postlink]http://www.youtube.com/watch?v=ECJUt0kxXk4
[starttext]
Bạn thích bài này!  Download file gốc dưới đây:   
 DOWNLOAD KARAOKE VIDEO  hoặc lựa chọn  DOWNLOAD BEAT
[endtext]

Hơn cả một tình yêu - The Men


[postlink]http://beat-karaoke-online.blogspot.com/2012/01/hinh-nhu-tinh-ho-lam-chan-huy.html[/postlink]http://www.youtube.com/watch?v=2DIhM37J7Ls
[starttext]
Bạn thích bài này!  Download file gốc dưới đây:   
 DOWNLOAD KARAOKE VIDEO  hoặc lựa chọn  DOWNLOAD BEAT
[endtext]

Hình như tình hờ - Lâm Chấn Huy


[postlink]http://beat-karaoke-online.blogspot.com/2012/01/hinh-bong-em-bang-cuong.html[/postlink]http://www.youtube.com/watch?v=ykpCwauP2aQ
[starttext]
Bạn thích bài này!  Download file gốc dưới đây:   
 DOWNLOAD KARAOKE VIDEO  hoặc lựa chọn  DOWNLOAD BEAT
[endtext]

Hình bóng em - Bằng Cường


[postlink]http://beat-karaoke-online.blogspot.com/2012/01/hinh-bong-cua-may-nguyen-van-chung.html[/postlink]http://www.youtube.com/watch?v=PjZx1OrCZv0
[starttext]
Bạn thích bài này!  Download file gốc dưới đây:   
 DOWNLOAD KARAOKE VIDEO  hoặc lựa chọn  DOWNLOAD BEAT
[endtext]

Hình bóng của mây - Nguyễn Văn Chung